Ana Sayfa Servis Yedek Par?a Boya Kaporta Hizmetlerimiz Kadromuz ?leti?im

Ar?za tespit ve klima bak?m cihazlar? EN SON TEKNOLOJ? ?r?n?d?r.
Bak?m, onar?m ve tamir esnas?nda kullan?lan t?m APARAT ve EL ALETLER? tamam?yle profesyonel ve yaln?zca OPEL marka ara?lar i?in d?zenlenmi? servis ekipmanlar?ndan olu?maktad?r.
S?GORTALI hasar g?ren ara?lar?n?z vekalet ile ?cretsiz yap?larak, gerekirse adresinize kadar teslim edilir.Servisimize gelen ara?lar?n?z?n ara? ge?mi?leri km ve tarih bilgisi ile birlikte bilgisayarda d?zenli olarak kaydedilmekte ve istedi?iniz an bilginize sunulmaktad?r.
Ara?lar?n?za bak?m ve onar?m esnas?nda ?cretsiz genel check- up yap?larak taraf?n?za bilgi verilir.iste?iniz do?rultusunda tercih etti?iniz onar?mlar yap?l?r. Ara?lar?n?z ?cretsiz i?-d?? ve motor temizli?i yap?ld?ktan sonra teslim edilir.

Denge Opel - ?zel Servis & Yedek Par?a Hizmetleri / 0533 385 88 68 - 0555 351 74 42 - 0535 414 05 45 ?2011 - T?m haklar? sakl?d?r.